Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1,  Ostrzeszów,   63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: KM 311/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 311/22 w dniu 25-06-2024 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, sala 205, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- lokalu mieszkalnego, którego   właścicielem jest dłużnik   położonego przy  Grunwaldzka 9 D/15D, 63-500 Ostrzeszów, dla którego SĄD REJONOWY OSTRZESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , OSTRZESZÓW, 63-500 Ostrzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00046460/8.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony jest w miejscowości Ostrzeszów, przy ul. Grunwaldzkiej 9D m 15D. Właścicielem lokalu jest dłużnik posiadający udział 1/1 w prawie własności. Lokal wybudowany na działce nr 2454/26 znajduje się w budynku mieszkalnym, murowanym o 5 kondygnacjach nadziemnych, o powierzchni zabudowy 234m2. Lokal składa się z 3 izb. Powierzchnia lokalu 55,70m2. Blok mieszkalny wybudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej w ostatnich latach. Budynek otynkowany i ocieplony. Budynek jest w kształcie litery „L”. Budynek posiada cztery klatki schodowe. Budynek jest 5 kondygnacyjny, 3 piętrowy w pełni podpiwniczony. Lokal mieszkalny zlokalizowany w 4 klatce schodowej na ostatnim piętrze (3). Lokal składa się z salonu z kuchnią, korytarza, łazienki i pokoju oraz strychu na odrębnej kondygnacji. Z uwagi na fakt iż działka 2454/30 stanowi grunt wokół budynku zaleca się oferowanie do sprzedaży nieruchomości łącznie tj: KW KZ1O/00046460/8 wraz z udziałem w KW KZ1O/00041763/7 oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości KW KZ1O/00042000/8.

Suma oszacowania wynosi 384 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 600,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy        oszacowania, to jest kwotę 38 480,00 zł.

 
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie ul. ul. Zamkowa 9a, 63-500  Ostrzeszów. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

                                                                                                                                                                                        Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                   Justyna Górecka-Baraniak

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html