Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1,  Ostrzeszów,   63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: KM 30/23

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 30/23 w dniu 29-05-2024 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, sala 205, odbędzie się druga licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest Karolak Arkadiusz  położonej przy  Skrzynki 69A,63-520,  63-520 Grabów nad Prosną, dla której SĄD REJONOWY OSTRZESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , OSTRZESZÓW, 63-500 Ostrzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00043181/7.
Opis nieruchomości:
- LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI -nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, zlokalizowana na działce nr 991/2 położonej w miejscowości 63-520 Skrzynki 69a gmina Grabów nad Prosną. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1O/00043181/7. Działkę 991/2 o powierzchni 0,0599 ha położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkalnej, posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Budynek mieszkalny z 1970r, zmodernizowany i przebudowany w 2010roku. Budynek dobudowany do budynku na działce sąsiedniej. Fundamenty murowane. Ściany nadziemia murowane ocieplone, od frontu licowane cegła klinkierową, w pozostałej części zaciągnięty klejem. Stolarka okienna pcv ze szprosami oraz luksfery. Strop drewniany. Dach dwuspadowy kryty blacho dachówką. Instalacja wodna, energetyczna, kanalizacyjna, grzewcza. Media odłączone. Brak pieca centralnego ogrzewania oraz grzejników. Powierzchnia całkowita 90,85m2 . Skład pomieszczeń: - parter: pokój przechodni, kuchnia, łazienka (stan surowy), korytarz ze schodami - poddasze: salon, holl, łazienka.

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 333,33 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy

 oszacowania, to jest kwotę 14 000,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie ul. ul. Zamkowa 9a, 63-500  Ostrzeszów. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

                                                                                                                                                                    Komornik Sądowy

                                                                                                                                                              Justyna Górecka-Baraniak

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html