Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

Kancelaria Komornicza, Piekary 1,  Ostrzeszów,   63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: KM 1154/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1154/19 w dniu 03-10-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów, sala 205, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- nieruchomości, której  właścicielem jest Dominik Krzysztof  położonej przy  Floriana Marciniaka 7, 63-500 Ostrzeszów, dla której SĄD REJONOWY OSTRZESZÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , OSTRZESZÓW, 63-500 Ostrzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00025072/8.
Opis nieruchomości:
- ułamkowej 3/40 części nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym należącej do dłużnika: Krzysztof Dominik, położonej w miejscowości Ostrzeszów powiat Ostrzeszów, przy ul. Floriana Marciniaka 7 na działce o numerze ewidencyjnym 3805 o powierzchni 0,0455ha. Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1O/00025072/8. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej ulicy Floriana Marciniaka. Nieruchomość jest ogrodzona: płotem z siatki, płotem stalowym. Teren działki ziemny, podjazd utwardzony kostką chodnikową. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz garażem. Budynek wolnostojący 1 piętrowy nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Fundamenty murowane. Ściany nadziemia murowane otynkowane. Dach czterospadowy kryty papą. Stolarka okienna pcv.

Suma oszacowania wynosi 33 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 245,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 366,00 zł.


   W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie ul. ul. Zamkowa 9a, 63-500  Ostrzeszów. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kaliszu 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                    Justyna Górecka-Baraniak

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html