Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak
Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie
Kancelaria Komornicza 63-500 Ostrzeszów, ul.  Piekary 1
tel.: 627358784, fax: 627358784, www.komornik-ostrzeszow.pl,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 66 1020 2212 0000  5702 0316 3029 

Sygn. akt Km 133/22
Ostrzeszów, dnia 30.03.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

O  TERMINIE  OPISU  I  OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka-Baraniak Kancelaria Komornicza nr 1 w Ostrzeszowie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na wniosek wierzyciela:


Solecki Zdzisław 
ul. Wrzosowa 11
63-640 Chojęcin- Szum   


z a w i a d a m i a, że przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości  zabudowanej obejmującej działkę numer 66, stanowiącej własność dłużnika Małgorzata Sikora. 
Nieruchomość położona jest w miejscowości Jesiona 22 gmina Ostrzeszów i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie o numerze KZ1O/00048250/7.

Opis i oszacowanie wyżej wymienionej nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 24  kwietnia  2023 roku  o godz 10:00 w miejscu położenia nieruchomości ;

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 11 maja 2023 r. o godz.  - 11:00 w kancelarii komornika.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

 W Z Y W A M 

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu  zgłosiły swoje prawa.
                                                                                                                                             

 

                                                                                                                    Komornik Sądowy       

                                                                                                               Justyna Górecka- Baraniak 

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html