O B W I E S Z C Z E N I E 

  Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:

        Cichorski Jacek
        ul. Śródmiejska 28/8
        62-800 Kalisz
przeciwko dłużnikowi:    

      Godek Tadeusz
      Godek Maria
      ul. Parkowa 5
      63-505 Doruchów

działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny z dnia 2018-01-30 r. sygn. I C 175/17 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości że ponownie przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości:

1.  rola, łaka  działka nr  213,  położenie  miejscowość Godziętowy gmina Doruchów,  dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00026749/2;

2. łąki działka nr 630/1,  położenie  miejscowość Doruchów gmina Doruchów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/0002333/9;

3. grunty orne działka nr 593,  położenie  miejscowość Doruchów gmina Doruchów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00008583/8;

Opis i oszacowanie ww. nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 16 września 2019r. o godz 13:00 w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej KW KZ1O/00008583/8;

Zakończenie opisu i oszacowania ww. nieruchomości nastąpi w dniu 23 września 2019r. o godz. 15:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Ostrzeszowie  przy  ul. Piekary 1.

 Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

                                                                                                        W Z Y W A M

 uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu  zgłosiły swoje prawa.
    

                                                                          
                                                                                                                                      K O M O R N I K

                                                                                                                                Justyna Górecka-Baraniak

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html