O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:


Cargill Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołowska 22 

przeciwko dłużnikowi:

Olek Roman
Olek Marzena
63-505 Doruchów, Torzeniec 50

działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2019r. sygn. III Nc 71/19 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości że przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości:

1. grunty działki nr 289, 290 oraz 291 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00013506/3;

2. grunty działki nr 671, 672,670/1 oraz 670/2 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00013504/9;

3. grunty działka nr 673/2 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00051068/8;

4. grunty działka nr 634 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00013505/6;

Opis i oszacowanie ww. nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 16 września 2019r. o godz 10:00 w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej KW KZ1O/00051068/8;

Zakończenie opisu i oszacowania ww. nieruchomości nastąpi w dniu 23 września 2019r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Ostrzeszowie przy ul. Piekary 1.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

W Z Y W A M

 

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


                                                                   K O M O R N I K

                                                                      Justyna Górecka-Baraniak

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html