OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie w postępowaniu egzekucyjnym

z wniosku wierzyciela:


BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

przeciwko dłużnikowi:

Bednarek  Paweł Grzegorz

 

działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu  z dnia 19 października  2018r. sygn. I C 693/18  na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2019 roku  o godz. 10:00 zostanie rozpoczęty opis i oszacowanie nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w budynku nr 12  położony pod adresem: ul. Zielona, 63-500 Ostrzeszów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00049870/6;

Zakończenie opisu i oszacowania ww. nieruchomości nastąpi w dniu 16 sierpnia  2019r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Ostrzeszowie  przy  ul. Piekary 1.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

                                                                                                                                                                            K O M O R N I K

                                                                                                                                                                    Justyna Górecka-Baraniak

 

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html