Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie

Justyna Górecka-Baraniak

 

Kancelaria Komornicza, Piekary 1, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów

tel. 627358784 / fax. 627358784

Sygnatura: KM 84/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka-Baraniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2019 o godz. 10:30 w lokalu dłużnika pod adresem: Marii Dąbrowskiej 10, 63-500 Ostrzeszów, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 FORD FOCUS 1.6 16V, samochód osobowy kombi, rok. prod. 2000, nr rej. POT79KS 1 3 000,00 zł 2 250,00 zł
2 FIAT DUCATO 170 3.0 JTD samochód ciężarowy furgon, rok. prod. 2008, nr rej. POT5F45 1 14 000,00 zł 10 500,00 zł

 *) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmie można uiścić  w kasie kancelarii komornika, bądź przelewem na rachunek komornika: Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 66 1020 2212 0000 5702 0316 3029.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

                                                                                Komornik Sądowy

                                                                                 Justyna Górecka-Baraniak

O B W I E S Z C Z E N I E 

  Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:

        Cichorski Jacek
        ul. Śródmiejska 28/8
        62-800 Kalisz
przeciwko dłużnikowi:    

      Godek Tadeusz
      Godek Maria
      ul. Parkowa 5
      63-505 Doruchów

działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny z dnia 2018-01-30 r. sygn. I C 175/17 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości że ponownie przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości:

1.  rola, łaka  działka nr  213,  położenie  miejscowość Godziętowy gmina Doruchów,  dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00026749/2;

2. łąki działka nr 630/1,  położenie  miejscowość Doruchów gmina Doruchów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/0002333/9;

3. grunty orne działka nr 593,  położenie  miejscowość Doruchów gmina Doruchów, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00008583/8;

Opis i oszacowanie ww. nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 16 września 2019r. o godz 13:00 w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej KW KZ1O/00008583/8;

Zakończenie opisu i oszacowania ww. nieruchomości nastąpi w dniu 23 września 2019r. o godz. 15:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Ostrzeszowie  przy  ul. Piekary 1.

 Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

                                                                                                        W Z Y W A M

 uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu  zgłosiły swoje prawa.
    

                                                                          
                                                                                                                                      K O M O R N I K

                                                                                                                                Justyna Górecka-Baraniak

O B W I E S Z C Z E N I E 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:


Cargill Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołowska 22 

przeciwko dłużnikowi:

Olek Roman
Olek Marzena
63-505 Doruchów, Torzeniec 50

działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2019r. sygn. III Nc 71/19 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości że przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości:

1. grunty działki nr 289, 290 oraz 291 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00013506/3;

2. grunty działki nr 671, 672,670/1 oraz 670/2 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00013504/9;

3. grunty działka nr 673/2 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00051068/8;

4. grunty działka nr 634 położone w miejscowości Torzeniec gmina Doruchów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00013505/6;

Opis i oszacowanie ww. nieruchomości zostanie rozpoczęty w dniu 16 września 2019r. o godz 10:00 w miejscu położenia nieruchomości oznaczonej KW KZ1O/00051068/8;

Zakończenie opisu i oszacowania ww. nieruchomości nastąpi w dniu 23 września 2019r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Ostrzeszowie przy ul. Piekary 1.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

W Z Y W A M

 

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.


                                                                   K O M O R N I K

                                                                      Justyna Górecka-Baraniak

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik  Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Justyna Górecka - Baraniak Kancelaria Komornicza nr I w Ostrzeszowie w postępowaniu egzekucyjnym

z wniosku wierzyciela:


BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

przeciwko dłużnikowi:

Bednarek  Paweł Grzegorz

 

działając na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Okręgowego w Kaliszu  z dnia 19 października  2018r. sygn. I C 693/18  na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 lipca 2019 roku  o godz. 10:00 zostanie rozpoczęty opis i oszacowanie nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w budynku nr 12  położony pod adresem: ul. Zielona, 63-500 Ostrzeszów dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie  prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1O/00049870/6;

Zakończenie opisu i oszacowania ww. nieruchomości nastąpi w dniu 16 sierpnia  2019r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Ostrzeszowie  przy  ul. Piekary 1.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 k.p.c.

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu  zgłosiły swoje prawa.

 

                                                                                                                                                                            K O M O R N I K

                                                                                                                                                                    Justyna Górecka-Baraniak

 

RODO: W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez kancelarię znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.komornik-ostrzeszow.pl/rodo.html